De danske skove

Skovene er danskernes mest yndede udflugtsmål, og dette faktum indgår med stor vægt i Skov & Natur-styrelsens (35**) planlægning. Landets skove er ikke kun produktionsvirksomheder med juletræer i lange lige rækker. De er i lige så høj grad rekreative oaser for både dyr og mennesker med gamle løvtræer, der skifter farve fra forårets lysegrønne over sommerens mørkere tone til efterårets glødende ildfarver og endelig vinterens bladløse sorte silhouetter.

Naturskove

I naturskovene får de gamle træer lov til at stå, der er stor variation i bevoksningen, og der passes godt på dyrelivet. Naturskove kan være græsningsskove, stævningsskove, skove med plukhugst eller urørt skov. Skov- og Naturstyrelsen har udgivet en folder med oversigt over 65 naturskove.

Fremtidens skov

I dag er 12% af Danmark dækket af skov, men i fremtiden vil skoven fylde mere. Allerede nu kan man mange steder se begyndelsen på denne vision: nye, spirende skove, der skal være med til at gøre Danmark endnu grønnere.

Vandreruter og teltpladser

Man behøver ikke at fare vild i de danske skove. Afmærkede vandreruter viser vej gennem alle større skove og naturområder. Og har man lyst til at tilbringe natten under træernes kroner, kan man i nogle skove slå lejr på særligt markerede teltpladser.

Gribskov

Hvis man kører med toget fra København til Hillerød og derfra tager Gribskovbanen og står af ved Gribsø , står man midt i Gribskovs (36*) dybe stille ro. Ifølge overleveringen er søen bundløs, og lytter man godt efter, kan man høre klokker ringe fra dybet. Det skyldes, siger sagnet, at jorden i sin tid åbnede sig her på Vorherres befaling og opslugte et helt nonnekloster, fordi nonnerne interesserede sig mere for munkene på Esrum Kloster end for ”ovennævnte”.

Følger man den gule vandrerute herfra op over Fruebjerg, kan man under de gamle kroner se ud over Esrum Sø. Vandreruten fører forbi de såkaldte ”flådeege”, som blev plantet lige efter englændernes konfiskation af den danske flåde i 1807. Netop nu er egene ved at være hugstklare, hvis flåden skulle have behov for byggematerialer.

Færdsel i skovene

Reglerne for færdsel i skovene er i korthed: Der er adgang til fods og på cykel på veje og stier fra kl. 7 om morgenen til solnedgang. I offentligt ejede skove er der også adgang uden for veje og stier samt hele døgnet. Teltslagning kun på dertil indrettede pladser.